Δήλωση Υπαναχώρησης

Έντυπο Υπαναχώρησης Samsung Eshop


(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)
 
Προς GLOBALSAT A.E.
Πλουτάρχου 21, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη
Τηλ. 80111 7267864 - 210 6897691 (κλήση από κινητό)

Email: shopsamsungorders@globalsat.gr


 Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από τη σύμβαση μου σχετικά με την πώληση των ακόλουθων προϊόντων / παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας:
 - Που παραγγέλθηκε(-αν) την .................................[ημ/νια]:
 - Που παρελήφθη(-αν) την ......................................[ημ/νια]:
 - Όνομα καταναλωτή(-ών):
 - Διεύθυνση καταναλωτή(-ών):
 - Αριθμός Παραγγελίας:
 - Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
 - Ημερομηνία δήλωσης

Σημ. Η συμπλήρωση όλων των ανωτέρω πεδίων είναι υποχρεωτική. Μαζί με το Προϊόν θα πρέπει να αποστέλλεται η απόδειξη αγοράς και η απόδειξη παραλαβής του Προϊόντος.