Samsung Vattenfilter till RFG23-modeller

Samsung Vattenfilter till RFG23-modeller

HAFIN2/EXP
599 kr
0 kr (Spara 0%)
i lager

Funktioner

  • Mått: 7,2 X 7,2 X 14,2
  • Vikt: 0,266
  • Typ: Internal

Alltid tillgång till friskt vatten
När du köper ditt Samsung side-by-side-kylskåp med vatten- och ismaskin kan du vara trygg i vetskapen om att det har ett bra vattenfiltreringssystem. Njut av friskt vatten direkt från vatten/-ismaskinen.

Certifierad prestanda
Samsungs vattenfilter testas och certifieras av NSF International, en fristående organisation som arbetar för allmän hälsa, säkerhet och miljöfrågor. Organisationens certifieringar är erkända världen över som garanti på säkerhet.

Reducerar föroreningar
Samsungs vattenfilter använder kol av högsta kvalitet för att ta bort 99 % av alla potentiellt skadliga föroreningar som kan finnas i kranvatten som t.ex. 
- Smak och lukt av klor. Klor används för desinficering av kranvatten men kan ge en smak och lukt av klor. 
- Tungmetaller & kemikalier. Bly, asbest, bensen, kvicksilver och karbofuran. Dessa vanligt förekommande industriella föroreningar med hög toxicitet kan infiltrera vattenkällor och utgöra en hälsorisk. 
- Bakterier m.m. Parasiter som cryptosporidium är vanligt förekommande i alla typer av vattendrag. Parasiten har hög motståndskraft mot desinficeringsmedel som klor och kan därför överleva länge.

Lampindikator för filterbyte
Kylskåpets digitala panel har en filterbytesindikator. Lampan lyser röd när det är dags att byta filtret. Du kan också sätta en månadsdekal (ingår i varje nytt filter) på filterkassetten som påminnelse.

Samsung originaltillbehör
Använd endast äkta Samsung vattenfilterkassetter för garanterad funktionalitet. Var försiktig med andra märken eller kopior som påstås vara kompatibla med Samsungs-kylskåp. Endast Samsung originalfilter har garanterad kvalitet som fungerar med ditt kylskåp.

  • Mått: 7,2 X 7,2 X 14,2
  • Vikt: 0,266
  • Typ: Internal
  • Modellkod: DA97-06317A
  • Kod för utbytespatron: DA29-00003G (Ersätter tidigare modell DA29-00003B)
  • Certifiering: NSF 42, NSF 53