Unfortunately this browser can't provide the best viewing experience. Upgrade your browser

ข้ามไปที่เนื้อหา ข้ามไปที่การนำทาง

faq

การชำระเงิน (Payment)

คุณสามารถแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตวีซ่า (Visa Card) , มาสเตอร์การ์ด (Master Card) ที่ร่วมรายการได้ 0% นาน 3, 4, 6 หรือ 10 เดือน เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผานธนาคารที่ร่วมรายการ หรือ แบ่งชำระผ่านบัตรกรุงศรี First Choice พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 15 เดือน เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 28,000 บาทขึ้นไป

การจัดส่งสินค้า (Shipping)

  ระยะเวลาที่จะได้รับสินค้าหลังจากการชำระเงินถูกต้องและสมบูรณ์

 1. กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 วันทำการ
 2. ต่างจังหวัด 5 วันทำการ
 1. กรุงเทพฯและปริมณฑล 5 วันทำการ
 2. ต่างจังหวัด 7 วันทำการ

  หมายเหตุ

 1. พื้นที่ปริมณฑล คือ นนทบุรี/ ปทุมธานี/ นครปฐม/ สมุทรปราการ
 2. หากคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์หลังเวลา 14.00 น. จะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกของการจัดส่งสินค้า
 3. ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1 ชิ้น และคนละหมวดหมู่สินค้า ท่านอาจจะไม่ได้รับสินค้าพร้อมกัน
 4. หากระบุข้อมูล “ที่อยู่การจัดส่ง” ไม่ครบถ้วน อาจส่งผลทำให้การจัดส่งล่าช้าได้
 5. การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่าระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-Order) กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ
 6. กรณีที่ไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดคุณสามรถเช็คสถานะโดยเข้าไปยังอีเมล์ของคุณที่ลงทะเบียนเอาไว้เพื่อนำเลข order ไปเช็คสถานะผ่าน https://shop.samsung.com/th หรือ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ 02-689-3232


  

สำหรับการติดตั้งสินค้า ติดต่อ 0-2101-2012
* เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 9:00 - 17:00

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะสินค้าคลิก
การยกเลิกและคืนสินค้า (Cancellations and Returns)

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะยกเลิกคำสั่งซื้อ คลิก

การคืนสินค้า (Return)

กรุณาโทร 02-689-3232 เพื่อทำการแก้ไขคำสั่งซื้อของคุณ

 

เงื่อนไขสำหรับการคืนสินค้า:

 • การคืนสินค้าและกล่องบรรจุสินค้าของคุณต้องตรงไปตามเงื่อนไขด้านล่างเพื่อให้การคืนสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง:
 • สาเหตุของการคืนสินค้า สินค้ายังไม่ถูกเปิดหรือแกะกล่อง สินค้ายังไม่เคยถูกใช้งาน สินค้าครบ ไม่ได้รับความเสียหาย
  สินค้ามีตำหนิหรือใช้งานไม่ได้      
  ได้รับสินค้าผิด  
  ได้รับสินค้าไม่ครบ    
  เปลี่ยนใจ (คืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า)      
 • คุณสามารถเลือกรับเงินคืน หรือ เปลี่ยนสินค้า
สินค้าและบริการ (Product and Services)
 1. ท่านจะได้รับสินค้าของท่านตามรายการสั่งซื้อภายใน 2 วันทำการ สำหรับ กรุงเทพฯและปริมณฑล และ 5 วันทำการ สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด นับจากวันที่ท่านชำระเงินถูกต้องและสมบูรณ์
 1. ท่านจะได้รับสินค้าของท่านตามรายการสั่งซื้อภายใน 5 วันทำการ สำหรับ กรุงเทพฯและปริมณฑล และ 7 วันทำการ สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด นับจากวันที่ท่านชำระเงินถูกต้องและสมบูรณ์
การรับประกันสินค้า (Warranty)