Unfortunately this browser can't provide the best viewing experience. Upgrade your browser

ข้ามไปที่เนื้อหา ข้ามไปที่การนำทาง
A70_HPBanner_PC_4.jpg
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ซื้อ Samsung Galaxy A70 ระหว่างวันที่1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง https://shop.samsung.com/th/ รับฟรี Samsung Battery Pack 10000mAh (Type C) รุ่น EB-P1100CSEGWW มูลค่า 1,290 บาท พร้อมรับสิทธิประกันจอแตกนาน 1 ปี ในกรณีตก แตก ร้าว เมื่อลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift ภายในเวลาที่กำหนด โดยสิทธิการลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้ามีจำนวนจำกัด
 • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณไปพร้อมกับสินค้า โดยผู้ขนส่งของบริษัทฯ จะติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายการส่งสินค้า หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ บริษัทฯ ขอยกเลิกคำสั่งซื้อและคืนเงินให้แก่ท่าน และถือว่าท่านสละสิทธิการรับของสมนาคุณและสิทธิพิเศษต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ชดเชยให้ในทุกรณี และหากท่านต้องการสินค้าท่านจะต้องทำรายการสั่งซื้อเข้ามาใหม่
 • ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับของสมนาคุณและสิทธิพิเศษต่างๆ หากมีการแจ้งยกเลิกการสั่งซื้อหรือขอคืนสินค้า และท่านต้องคืนของสมนาคุณและสิทธิพิเศษต่างๆ พร้อมการคืนสินค้าด้วย หากท่านไม่สามารถคืนของสมนาคุณและสิทธิพิเศษต่างๆ ในสภาพเดิมได้ท่านจะต้องชดใช้ค่าของสมนาคุณเท่ากับมูลค่าที่ระบุในเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้
 • ของสมนาคุณไม่มีการรับประกัน เว้นแต่พบว่าของสมนาคุณไม่สามารถใช้งานได้อันเกิดจากปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิต สามารถขอเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า
 • สิทธิในการรับของสมนาคุณหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ และไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้ 
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไขหรือกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด จะถือว่าท่านหมดสิทธิในการได้รับของสมนาคุณและสิทธิพิเศษต่างๆ หรือ หากบริษัทฯ ได้มีการให้ของสมนาคุณหรือสิทธิพิเศษต่างๆ แก่ท่านแล้วและพบว่าท่านทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไขหรือกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของสมนาคุณและสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่ระบุในเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าการพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • โปรโมชั่นนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • ของแถม 1 สิทธิ์ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-689-3232 ทุกวันตลอด 24 ชม. หรือ ติดต่อผ่านช่องทาง Live Chat บน Samsung Online Shop

เงื่อนไขรับสิทธิ์รับประกันจอแตกนาน 1 ปี ในกรณีตก แตก ร้าว

 • ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธิรับประกันหน้าจอผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น
 • ประกันจอคุ้มครองเฉพาะการเปลี่ยนกระจกหน้าจอฟรี ที่ศูนย์บริการซัมซุงที่ร่วมรายการ ในกรณี ตก แตก ร้าว รวมค่าบริการ มูลค่าสูงสุด 3,500 บาท โดยไม่รวมชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น เมนบอร์ด แบตเตอรี่ ฟิลม์กันรอย กระจกฝาหลัง เลนส์กล้อง หรือความเสียหายอื่นๆ เช่น การขีดข่วน เสียดสี สีซีดจาง หรือความเสียหายต่อโปรแกรม ข้อมูล และอุปกรณ์เสริม
 • การเปลี่ยนกระจกหน้าจอไม่คุ้มครองในกรณีสูญหาย หรือเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • สามารถรับสิทธิเปลี่ยนกระจกหน้าจอเพียง 1 ครั้งภายใน 1 ปี เท่านั้น โดยจะอ้างอิงจากวันที่กดรับสิทธิบนแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift หากไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิและทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี 
 • สิทธิประกันหน้าจอ ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิในการได้รับสิทธิการประกันหน้าจอ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Galaxy Gift หรือไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิประกันหน้าจอได้ ติดต่อ Buzzebee Call Center ที่เบอร์ 02-645-1212 กด 2 วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 02-689-3232