Unfortunately this browser can't provide the best viewing experience. Upgrade your browser

ข้ามไปที่เนื้อหา ข้ามไปที่การนำทาง
wm-jan_pc-1920x560.jpg

โปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 เท่านั้น
เฉพาะที่ https://shop.samsung.com/th/offer/bemebespoke

 • ใช้โค้ดส่วนลด BESPOKE20 เพื่อรับส่วนลด 20% เมื่อสั่งซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ https://shop.samsung.com/th/offer/bemebespoke
 • สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ ตู้เย็น รุ่น RB33T3070AP/ST, RZ32T7445AP/ST แผ่นกระจกติดตู้ BESPOKE รุ่น RA-B23DUU32GG,RA-B23DUU35GG,RA-B23DUU41GG,RA-B23DUU48GG,RA-B23DUU31GG,RA-B23DBB32GG,RA-B23DBB35GG,RA-B23DBB41GG,RA-B23DBB48GG,RA-B23DBB31GG,RA-R23DAA32GG,RA-R23DAA35GG,RA-R23DAA41GG,RA-R23DAA48GG,RA-R23DAA31GG,RA-C07KAAGG
 • ส่วนลด 20% จะเป็นส่วนลดจากราคาเต็มของสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็ปไซต์ โปรดตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้องก่อนชำระค่าสินค้า
 • โค้ดส่วนลด ไม่สามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
 • เมื่อซื้อตู้เย็น BESPOKE รุ่น RB33T3070AP/ST, RZ32T7445AP/ST, RB33T3070AP/ST, RB33T3070AP/ST, RZ32T7445AP/ST, RZ32T7445AP/ST จำนวน 2 ตู้ขึ้นไป รับฟรี ไมโครเวฟ รุ่น MS30T5018AP/ST มูลค่า 4,690 บาท
 • เมื่อซื้อตู้เย็น รุ่น RH64A53F115/ST และ RH64A53F12C/ST รับฟรี ไมโครเวฟ รุ่น MS23T5018AW/ST มูลค่า 3,990 บาท
 • รายการส่งสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ลูกค้าจะต้องกรอกโค้ดส่วนลดในขั้นตอนเชคเอาท์ โดยส่วนลดจะปรากฎอัตโนมัติในหน้าตระกร้าของคุณ โปรดตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้องก่อนชำระค่าสินค้า
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • หากพบว่ามีการใช้ โค้ดส่วนลด โดยทุจริต หรือผิดเงื่อนไข บริษัทฯ จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ใน โค้ดส่วนลด ดังกล่าว
 • ติดตั้งฟรีเฉพาะสินค้าและพื้นที่ที่กำหนด ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://shop.samsung.com/th/installation
 • สำหรับสินค้าพร้อมบริการติดตั้งฟรี จะมีเจ้าหน้าที่โทรนัดหมายวันและเวลาก่อนส่งมอบ สินค้าชิ้นนั้นจะถูกส่งแยกกับสินค้าที่ไม่มีบริการติดตั้ง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นนี้ทั้งสิ้น หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อ 1282