Unfortunately this browser can't provide the best viewing experience. Upgrade your browser

ข้ามไปที่เนื้อหา ข้ามไปที่การนำทาง
student_jan2022_hpbanner_pc.jpg
student_ecat_hpbanner_pc_jan2022-1.jpg
student_ecat_hpbanner_pc_jan2022-2.jpg
student_ecat_hpbanner_pc_jan2022-3.jpg
student_ecat_hpbanner_pc_jan2022-4.jpg
student_ecat_hpbanner_pc_jan2022-5.jpg
student_ecat_hpbanner_pc_jan2022-6.jpg
student_ecat_hpbanner_pc_jan2022-7.jpg
student_ecat_hpbanner_pc_jan2022-8.jpg
student_ecat_hpbanner_pc_jan2022-9.jpg
student_ecat_hpbanner_pc_jan2022-10.jpg
student_ecat_hpbanner_pc_jan2022-11.jpg
student_ecat_hpbanner_pc_jan2022-12.jpg
student_ecat_hpbanner_pc_jan2022-13.jpg

เงื่อนไขการซื้อสินค้าภายใต้ แคมเปญ บัดดี้เรื่องเรียน ด้วย สินค้า Samsung ที่ Samsung Online Shop (https://shop.samsung.com/th/offer/students)

 • เฉพาะนักเรียนนักศึกษา (ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมหาวิทยาลัย-ปริญญาเอก) ,บุคลากรด้านการศึกษาและผู้ปกครอง รับสิทธิ์ส่วนลด 15% พร้อม Samsung Care+ นาน 1 ปี สำหรับรุ่นที่ร่วมรายการ เพื่อซื้อ สินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ , แท็บเล็ต , อุปกรณ์เสริม , และ อุปกรณ์สวมใส่ที่ร่วมรายการ ที่ Samsung.com (https://shop.samsung.com/th/offer/students) ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 – 31 มกราคม 2565
 • ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสส่วนลด (Discount Code) ที่ https://targeted.thsamsungcampaign.com/ ตามวิธีการที่ระบุพร้อมทั้งแนบบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา,บัตรบุคลากรทางการศึกษาหรือบัตรผู้ปกครองที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบสิทธิของท่าน ในการนี้ ชื่อที่ทำการลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อที่ระบุในบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา, บัตรบุคลากรทางการศึกษาหรือบัตรผู้ปกครอง บริษัทฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิให้ท่านทราบทางอีเมล์ที่ท่านทำการลงทะเบียน
  • กรณีลงทะเบียนวันจันทร์-ศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
   • กรณีลงทะเบียนวันจันทร์-ศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
   • ระหว่างเวลา 9.00 – 18.00 น. ท่านจะได้รับอีเมลล์แจ้งผลภายใน 5 นาที
  • หลังเวลา 18.00 น. – 8.59 น. ท่านจะได้รับอีเมลล์แจ้งผลภายใน 10.00 น. ของวันถัดไป
  • กรณีลงทะเบียนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านจะได้รับอีเมลล์แจ้งผลภายใน 10.00 น. ของวันทำการถัดไป
 • ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดในการซื้อสินค้าภายใต้โปรโมชั่น บัดดี้เรื่องเรียน ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า ภายใน วันที่ 31 มกราคม 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะไม่ออกรหัสส่วนลดและชดเชยค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ท่าน
 • จำกัดสิทธิ์รับส่วนลด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนรับสิทธิตามโปรโมชั่นนี้ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของข้าพเจ้าและส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดระบุไว้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิในการเข้าร่วมแคมเปญ อีกทั้งบริษัทฯมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากท่าน
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นสามารถสอบถามได้ที่ Live Chat

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ และเงื่อนไขการรับสิทธิ์ Samsung Care+ นาน 1 ปี

 • ลูกค้าที่ซื้อโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy รุ่นที่กำหนดที่ samsung.com ภายใต้ แคมเปญ ให้เราดูแลคุณ เหมือนที่คุณดูแลเราด้วยสินค้า Samsung ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 – 31 มกราคม 2565 มีสิทธิรับ Samsung Care+ 1 ปี ดังนี้
  - Galaxy Z Flip, Z Fold2 5G รับ Samsung Care+ Diamond สัญญาระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 7,089 บาท
  - Galaxy Note20, Galaxy Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Tab S6, Tab S7, Tab S7+, S20FE 5G รับ Samsung Care+ Platinum สัญญาระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 2,939 บาท
  - Galaxy A72, Galaxy A52, Galaxy A52 5G รับ Samsung Care+ Gold สัญญาระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 1,399 บาท
  - Galaxy A32, Galaxy A42, Galaxy A42 5G, Galaxy A51, Galaxy Tab A7, Galaxy Tab A10.1, Galaxy Tab A with S Pen8.0, Tab S6 Lite รับ Samsung Care+ Silver สัญญาระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 829 บาท
  - Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A12, Galaxy A02s, Galaxy A21s, Galaxy A11, Galaxy A10s, Galaxy M12, Galaxy M02, Galaxy Tab A 8.0 รับ Samsung Care+ Bronze สัญญาระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 619 บาท
 • บริการ Samsung Care+ ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เปิดเครื่องครั้งแรก
 • บริการส่งชางเทคนิคถึงบ้านคุณ (เฉพาะภายในพื้นที่ที่กำหนด)
  • 5 ครั้งสำหรับความเสียหายที่อยู่ภายใต้การรับประกันเครื่องตามมาตรฐานของผู้ผลิต
  • 5 ครั้งสำหรับความเสียหายที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันเครื่องตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 • ประกันอุบัติเหตุตัวเครื่องฟรี
  • มูลค่าคุ้มครองสูงสุดเท่าราคาแนะนำของอุปกรณ์ก่อนได้รับส่วนลด
  • ค่าบริการเพิ่มเติมกรณีใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุ (ค่าบริการต่อครั้ง กรณีมีการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิคจากอุบัติเหตุ)
   • 4,499 บาท ต่อการเคลม สำหรับ Galaxy Z Flip, Z Fold2 5G
   • 1,779 บาท ต่อการเคลม สำหรับ Galaxy Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G, S20 FE, S20FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Tab S6, Tab S7, Tab S7+
   • 879 บาท ต่อการเคลม สำหรับ Galaxy A72, Tab S6 Lite
 • ไม่คุ้มครองในกรณีสูญหายหรือเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีการเรียกคืน หรือ ความเสียหายจากการใช้งานปกติหรือความเสื่อมสภาพตามอายุของเครื่อง หรือ เครื่องได้รับการซ่อมแซมโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการ Samsung
 • หากไม่ได้มีการใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และบริษัทฯ ไม่ชดเชยในทุกกรณี
 • ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือ เจตนาทำให้เกิดความเสียหาย ถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ Samsung Care+
 • ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsung.com/th/offer/samsung-care-plus/
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อ Call Center เบอร์ 1282