{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "Homepage" }
{ "type": "gtmStart" }
Covid-19 Bilgilendirmesi Detaylı Bilgi

​Kullanıcı Sözleşmesi

                                                                                                                                                                                                                                                                 


​WEBSHOP KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) merkezi Otakçılar Cad. Flat Ofis No:78 K:3 Kat:4 No:59/1 Eyüp Merkez, Eyüp, İstanbul’da olan Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti (“SAMSUNG”) ile Samsung’un sahip olduğu https://shop.samsung.com/tr ("Sitemiz, yahut Webshop") adresinde bulunan WebShop’ı ziyaret eden veya üye olan kişiler/müşterilerimiz (“Kullanıcı”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.


Kullanıcılar, WebShop’ı ziyaret ederek ve üye olarak bu Sözleşme’deki şartları kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanıcılar, WebShop’ı kullanırken bu Sözleşme’ye, Samsung tarafından yayınlanacak olan diğer kullanım koşullarına ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt eder. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.


Kullanıcılar tanımlanırken, adı, soyadı, e-posta adresleri üyelik ekranına girilir. Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için bilgi ve işlemin mahiyetine göre ve tarafların yasal sorumlulukları çerçevesinde gerekli önlemler, Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.; Sitemizdeki satış işlemlerini gerçekleştiren DRK Aksesuar Ve İletişim Hizmetleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DRK Aksesuar) ve/veya ilgili banka ve ödeme kuruluşlarının sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Samsung’un kişisel verileriniz ile ilgili uyguladığı Gizlilik ilkeleri için, web sitesinde yer alan Gizlilik Politikası hükümleri geçerlidir.​


İşbu web sitesinde yapılan satışlar DRK Aksesuar tarafından yapılmakta olup; fatura ve satışla bağlantılı diğer her türlü belge (Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu vd.) DRK Aksesuar tarafından düzenlenmektedir. Satışlar kapsamında Kullanıcı’nın kredi kartı, sanal kart, hesap bilgisi ve sair bankacılık verisine hiçbir taht altında Samsung ve/veya DRK Aksesuar erişim sağlayamaz ve tüm ödeme işlem ve onayları Samsung’tan bağımsız olarak banka ve ödeme kuruluşları tarafından çevrimiçi (=online) olarak gerçekleştirilir.


Kullanıcı, üyelik sistemi üzerinden üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve yanıltıcı olmadığını, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, Samsung’u bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kendisi tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumlu olduğunu, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple uğrayabileceği her türlü zarar dolayısıyla Samsung’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kullanıcı, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunu kabul, beyan ve tekeffül eder.


Kullanıcı’nın WebShop’tan faydalanabilmesi için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir. Bu minvalde, Kullanıcı, kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre aracılığıyla WebShop’nın yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın kullanıcı adının ve şifresinin Kullanıcı dışındaki üçüncü kişilerce kullanılmasından kaynaklı tüm sorumluluk kendisine ait olup, bu şekilde kullanıldığının tespit edilmesi halinde, üyelik iptal edilir ve WebShop’ın kullanımı kapatılır.


Kullanıcıya ait bilgiler, yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız ve Samsung Gizlilik Politikası çerçevesinde toplanır, işlenir ve paylaşılabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin SAMSUNG ve iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım-reklam, promosyon, iletişim ve satış-pazarlama uygulamaları için ilgili yasal mevzuat ve tarafınızca verilen onaya istinaden kayda alınabilir, SAMSUNG ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, yine tarafınızca verilen onay dahilinde gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.


Kullanıcı, Samsung tarafından kendisine işbu Sözleşme konusu ile ilgili olarak gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere onay vermektedir. Bu kapsamda Kullanıcı, Samsung tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca iletişim vasıtaları ile Kullanıcı’dan işbu madde kapsamında alınan açık ve yazılı izne ek olarak herhangi bir izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti, kısa mesaj vs. gönderilebileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın ilgili ticari elektronik iletileri almak istememesi halinde, Kullanıcı her zaman bu onayını geri alabilir.


Samsung, WebShop üzerinden, Samsung’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin işlettiği internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere uzantı (=link) verebilir. Bu uzantılar, ilgili internet sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesini ya da içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir açık veya zımni beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. WebShop üzerindeki uzantılar vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, web sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler ya da bunların içeriği hakkında Samsung’un hiçbir sorumluluğu  bulunmamaktadır. Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan SAMSUNG sorumlu değildir.


Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti 'ye aittir. Sitemizde veya Sitemizi oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Samsung’a aittir ve Samsung’un yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez. Kullanıcı’nın işbu hükme aykırı davrandığının Samsung’un takdirine bağlı olarak tespit edilmesi halinde, Samsung, Kullanıcı’nın WebShop’ya erişimini derhal engelleyebilir. Samsung fikri haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.


Kullanıcılar, Sözleşme’ye aykırı davranmaları durumunda ve/veya Samsung’un dilediği zaman tek taraflı olarak Kullanıcıların üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici/kalıcı olarak kapatabileceğini, böyle bir durumda Samsung’tan hiçbir talepte bulunmayacaklarını kabul ederler.


Kullanılmamış olsa dahi Kullanıcının özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dâhil) mallar iade alınmaz.


Sitemiz üzerinden satın alınan ürünler için bu husustaki mevzuat dâhilinde para iadesinin mümkün olduğu hallerde ürünün de iadesi gerekir.


İade edilecek ürünler için fatura ibraz etmek zorunludur.

Sitemizden sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine gönderim yapılmaktadır.


Sitemizden alışverişlerinizde her işlem sırasında göreceğiniz ilgili sipariş ön bilgilendirme formu-satış sözleşmesi de geçerli olacaktır.


Ek bilgi almak istediğiniz konularda Sitemizde belirtilen iletişim yolları ile Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti’ye danışabilirsiniz.


Kullanıcı, WebShop’tan faydalanmasını sağlayan tüm yazılımların genel itibarıyla hatasız olmadığını ve işbu Sözleşme’de Samsung tarafından WebShop’ı oluşturan yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini, buradaki içerikler ve/veya yazılımlar sebebiyle kendisinin ve/veya 3.tarafların herhangi bir zarara uğraması durumunda Samsung’un bundan dolayı herhangi ir sorumluluğunun olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.


Kullanıcı, Sitemizin diğer üyelerine, herhangi bir ürünün ya da hizmetin istenmeyen iletilerini, reklamlarını veya davetlerini göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Sitemiz üzerinden veya e-posta yoluyla ya da Sitemiz dışında herhangi bir yolla yukarıda anılan kişilere ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle teklifsiz e-posta göndermek, elektronik veya başka yollarla kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini toplamak da dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla Sitemize hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, Sitemizi amaçlarından başka amaçlar için veya yetkisiz olarak kullanamaz.


Kullanıcı, spam, virüs ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile Sitemizin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kullanıcı, yegâne takdir yetkisi Samsung’da olmak üzere, Sitemize erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararı ve Samsung’un kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dahil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, Samsung’un zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da Sitemize erişimi tüm Kullanıcılar için kısıtlayabileceğini kabul eder.


Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Taraflar Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Samsung’un defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacağı gibi; Samsung’un Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmaması hiçbir suretle bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmemektedir.


Kullanıcı, Sitemizde bulunduğu süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodlarının veya benzer iz sürme verilerinin Kullanıcı’nın bilgisayarına yerleştirilebileceğini kabul eder. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir. 


Bu Sözleşme, WebShop’a yeni özellikler eklendikçe veya WebShop üyeleri ile kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden tarafınıza herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, WebShop’ı her kullanışınızda Kullanıcı Sözleşmesinin ve Gizlilik Politikasının yeniden gözden geçirilmesi önerilmektedir.​