Rất tiếc, trình duyệt hiện tại của bạn không thể cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho bạn. Vui lòng cập nhật trình duyệt phiên bản mới nhất.

Chuyển đến nội dung Chuyển đến mục định hướng

{{info.value}}

Cám ơn!
Bạn đã đăng ký nhận thông báo.

Chọn màu:

 • {{isInStock(detail,color.colorName) ? color.colorName : 'HẾT HÀNG' }}

Chọn kích thước:

 • {{size}}
  {{detail.settings.prices[size]}}
{{getFormattedValue(detail.selectedVariant.saveValue)}} {{detail.selectedVariant.percentageSavedValue}} Giảm {{getFormattedValue(detail.selectedVariant.saveValue)}} Giảm {{detail.selectedVariant.percentageSavedValue}}

Trả góp 0% mỗi tháng chỉ: {{getFormattedValue(detail.selectedVariant.leasingInfo.leasingPeriodicPrice.valuePriceData)}} {{detail.selectedVariant.leasingInfo.leasingDuration}} basket.page.credit.financeDuration

{{detail.selectedVariant.leasingInfo.displayMessage}}

{{detail.selectedVariant.leasingInfo.installmentPromotionalMessage}}

text.product.advicePrice.label {{getFormattedValue(detail.selectedVariant.msrpPrice)}}
{{ selectedCarrier.upfrontPrice | intlcurrency:{style: 'currency',currency: localeCurrency}:localeCode }}
{{ confirmedPlan.upfrontPrice | intlcurrency:{style: 'currency',currency: localeCurrency}:localeCode }}
{{getFormattedValue(detail.selectedVariant.priceData)}} {{ newTotalAfterEUP | intlcurrency : {style: 'currency', currency: localeCurrency} : localeCode }} business.ivaIncl.text business.ivaEscl.text
{{getFormattedValue(detail.selectedVariant.priceData)}} {{ newTotalAfterEUP | intlcurrency : {style: 'currency', currency: localeCurrency} : localeCode }} business.ivaIncl.text business.ivaEscl.text
text.p6.pdp.product.earlyUpgrade.save.value

Example text to fill the was price
ĐẶT CH IT MỤC NÀY:
Đặt chỗ trực tuyến và nhận tại một địa điểm cụ thể của Samsung Dự trữ trong cửa hàng
error.pdp.smc.cantAdd
 • {{externalServiceDetails.name}} +

  {{externalServiceDetails.name}}

  {{externalServiceDetails.code}}

  {{externalServiceDetails.summary}}

  text.pdp.smc.product.learn.more

  text.pdp.smc.disclaimer.title

   text.pdp.smc.disclaimer.text
  text.pdp.smc.disclaimer.link
 • {{note.title | limitTo: 30}}{{note.title.length > 30 ? '...' : ''}} +
  {{note.description.length > 256 ? '...' : ''}}
{{detail.baseProduct}} {{detail.baseProduct}}

Tính năng sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Mô tả

ĐẶC TíNH KỸ THUẬT

{{info.value}}

{{info.value}}

Amazing add-ons

Tổng giá sản phẩm mua cùng ({{addOns.selectedItems}})

{{addOns.totalPrice | number:2}} Save {{addOns.totalSavedPrice | number:2}} {{addOns.totalDiscountPrice | intlcurrency:{style: 'currency',currency: localeCurrency}:localeCode }}

Mã giảm giá

VND {{addOns.showCurrentBal | number:2}}

Phụ thu

VND {{addOns.showExtraCharge | number:2}}
Previous
Next
{{addOns.selectedVariants[product.aoCategoryName][product.groupCode].aoCommercialFlag}}

{{(addOns.selectedVariants[product.aoCategoryName][product.groupCode].name) ? addOns.selectedVariants[product.aoCategoryName][product.groupCode].name : ''}}

{{(addOns.selectedVariants[product.aoCategoryName][product.groupCode].name) ? addOns.selectedVariants[product.aoCategoryName][product.groupCode].name : ''}}

 • {{size}}
{{addOns.selectedVariants[product.aoCategoryName][product.groupCode].price.formattedValue}} {{addOns.selectedVariants[product.aoCategoryName][product.groupCode].price.formattedValue}} Save {{addOns.selectedVariants[product.aoCategoryName][product.groupCode].saveValue.formattedValue}} {{addOns.selectedVariants[product.aoCategoryName][product.groupCode].promotionPrice.formattedValue}}